Vi vill varmt presentera ledarskap på hjärnans villkor!

Har du någon gång upplevt att medarbetare inte drar åt samma håll och att ledningens budskap inte verkar få genomslag?

 

Denna utbildning har vi tagit fram för att lära er att låta hjärnan guida till en tydligare och bättre kommunikation som baserar sig på förståelsen för hur vi fattar beslut. Vilka mönster och tolkningar vi ofta tar till, och hur vi kan påverka oss själva och andra är ett viktigt verktyg i ledarskapet. Varje dag utsätts vi enligt våra hjärnor för livshot på jobbet – som tolkar omgivningen på ett urgammalt sätt. Lär dig hur du undviker att göra människor rädda– och istället belönar deras hjärnor.

Genom att lära dig hur hjärnan fungerar på belöning, kan du lättare skapa motiverade och engagerade medarbetare. Vem vill inte ha det? Under utbildningen går vi bland annat igenom hur hjärnan fungerar i sociala samspel, och vårt behov av status, kontroll, självständighet, samhörighet och rättvisa, det vill säga SCARF.

Har du några frågor eller funderingar kring om denna utbildning kan vara någonting för dig? Kika in här, eller kontakta Mari på 08-612 10 00.