Vad ska du fokusera på under förändringens faser?

Kübler Ross menar alla människor går igenom olika faser när de ställs inför en kris eller extrem förändring. Uppgiften som förändringsledare är att medvetandegöra och hjälpa medarbetare genom dessa faser- Eftersom varje medarbetare och chef för den delen går igenom de olika stadierna i olika takt och på olika sätt krävs att förändringsledaren behöver anpassa förändringen. Tänk på att du som förändringsledare och chef befinner sig på andra steg än medarbetarna eftersom du haft tid att processa och besitter mycket mer information.

Här är några tips på var ledarens fokus kan ligga i de olika faserna (CBA).

Fas 1. Chock och förnekelse
• Ge hela bilden så gott det går, använd rak och ärlig kommunikation
• Hantera och fånga upp rykten som sprids
• Ha hög tillgänglighet och närvaro för medarbetarna
• Lär känna och plocka upp signaler på att individerna är i denna fas.

Fas 2. Reaktioner och motstånd
• Förbered dig på att hantera svåra situationer
• Acceptera att en tid av minskad produktivitet
• Tillåt individer att visa känslor
• Var empatisk, inlyssnande och närvarande.

Fas 3. Bearbetning och utforskande
• Börja att diskutera visionen
• Tillåt och uppmuntra egna initiativ
• Du ska inspirera och sprida energi
• Tillåt kreativitet

Fas 4. Nyorientering och förnyat engagemang
• Ge återkoppling på framgång
• Belöna önskvärda beteenden och skapa förebilder
• Visa en tydlig vision