Organisatorisk och social arbetsmiljö

Vad krävs av verksamheten för att följa de nya förordningarna och vad kan organisationen tjäna på att göra det?

Forskning pekar på att omkring 200 personer dör varje år till följd av stress i arbetslivet. Stress är idag enligt Försäkringskassan den enskilt största orsaken till sjukskrivning och psykiska sjukdomar stod för 40% av alla sjukfall år 2014. Detta är en ökning från tidigare år.

Socialstyrelsen uppskattar att cirka 20-40 procent av alla svenska medborgare upplever någon form av psykisk ohälsa. Samtidigt finns en undersökning (Novus) som visar på att cirka hälften av alla chefer är osäkra på hur de ska agera när en anställd får problem med sin psykiska hälsa.

På grund av detta har arbetsmiljöverket nu tagit fram nya förordningar som börjar gälla från och med den 31 mars.

Förstår dina chefer vad det innebär i praktiken och kommer de att prioritera frågorna?

Att förstå och kunna hantera de nya reglerna är viktigt för alla organisationer, även om de innebär olika påfrestningar för olika verksamheter. Som konsulter märker vi att prioriteringen av frågan varierar stort i olika organisationer. Det finns en del organisationer som lägger enorma resurser på att skapa en bra arbetsmiljö och det finns organisationer som medvetet gör ”tillräckligt för att följa reglerna”. De senare bryter per definition inte mot reglerna men brukar ofta ha kvalitets- och produktionsbortfall som påverkar resultatet negativt. Vår åsikt är att man aktivt behöver arbeta med arbetsmiljö och inte bara skapa dokument som ingen använder eller efterlever.

Det är grundläggande att man kartlägger riskerna och bristerna i sin arbetsmiljö samt gör aktiva val rörande de resurser som finns tillgängliga för att förbättra dem.

Det finns företagsledare som anser att organisatorisk och social arbetsmiljö inte är en framgångsfaktor för verksamheten. I dessa fall är det HR-funktionernas ansvar att förstå i vilken utsträckning det påverkar organisationens resultat samt att, på ett vetenskapligt och förtroendeingivande sätt, beskriva risker och möjliga vinster med ett sådant förbättringsarbete.

Det finns också HR-funktioner som lägger enorma resurser på sitt arbetsmiljöarbete utan att följa upp eller få ut särskilt mycket effekt i verksamheten. Detta skapar ofta irritation hos chefer som då inte kan ägna sig åt andra planerade uppgifter. Vi vill hjälpa er att undvika detta!

AFS – Organisatorisk och social arbetsmiljö är en kurs som är praktiskt utformad för att du som HR-ansvarig eller HR-medarbetare ska få en uppdaterad kunskap kring vad forskning säger om psykosocial ohälsa, vilka nya krav som ställs på arbetsgivare och hur ni effektivt följer upp ert arbete. Vi lägger också stor vikt kring hur vi i praktiken erbjuder ett stöd till cheferna som gör att de prioriterar frågan. Klicka på länken för att läsa mer: https://www.consultatum.se/kurser/hr-kurser-natverk/org-soc-arbetsmiljo/