Säkerställ framgångsrika projekt med en extern projektledare

Att leda projekt är ofta både tidskrävande och komplicerat. Genom att hyra in en extern projektledare kan ni spara tid och säkerställa ett professionellt genomförande och resultat.

Organisationer är beroende av framgångsrika projekt!

Den som ska leda ett projekt behöver ha goda kunskaper i planering och kommunikation för att kunna initiera, driva och förankra projektet – oavsett vad projektet handlar om. Utöver detta krävs det att den som leder projektet har goda kunskaper i att hantera intressekonflikter, riskbedömningar samt identifiera projekts olika faser och vad som krävs under dessa.

Med en extern projektledare sparar ni tid och säkerställer resultat

Ovana projektledare föreställer sig ofta ett projekt som aktiviteter som skall utföras i en särskild ordning men missar att planera för alla risker och situationer som kan uppstå. Människor har generellt sett svårt för förändringar och framförallt för osäkerheten som kan uppstå under projektets inledande faser. Tillsammans med andra eventuella externa faktorer kan det sätta hela projektet ur balans.

Consultatums projektledare är vana att hantera och förutspå sådana situationer och risker. Dessutom besitter de nödvändig kunskap, verktyg och metoder för att förebygga att dessa utmaningar uppstår. En extern projektledare är även helt oberoende från företagets interna politik.

Anlita en projektledare för ert projekt

Consultatum har utbildade projektledare och som dagligen driver projekt, både i form av konsultuppdrag och som inhyrda projektledare. Genom att anlita en extern projektledare kan ni som organisation fokusera på era kompetensområden samtidigt som projektet når uppsatta mål. Detta försäkrar både goda resultat och effektivitet i era projekt.

Våra projektledare kan anlitas antingen för att driva hela projekt eller som stöd för att driva olika faser av projekt. Arbetet offereras per timme på löpande basis så att det är enkelt för er att hålla koll på kostnaderna. Consultatums omfattande erfarenhet inom HR gör att våra projektledare lämpar sig särskilt bra för HR-projekt, samt har unik kunskap i att identifiera era utmaningar och hitta proaktiva lösningar.

Kontakta Rasmus Brännhult på 08 – 612 10 00 för mer information kring upplägg och kostnadsförslag eller för att boka in ett förutsättningslöst möte.