Att mäta HR-Projekt

Allt du behöver veta för att kunna beräkna kostnader och avkastning för ett HR-projekt och analyserar olika tillvägagångssätt och hur de påverkar HR-projektets behov av resurser samt kostnader.

Att mäta HR-Projekt

Allt du behöver veta för att kunna beräkna kostnader och avkastning för ett HR-projekt och analyserar olika tillvägagångssätt och hur de påverkar HR-projektets behov av resurser samt kostnader.

Utbildningen bygger på ett fiktivt praktikfall med 6 praktiska övningar som gör att du direkt efter utbildningsdagen kan börja beräkna kostnader för egna projekt på ett standardiserat sätt och veta att du gör rätt!

Du kommer att lära dig:

 1. Att beskriva ett projekt och alla dess komponenter för att kunna börja räkna på vad projektet innebär för din organisation.
 2. Räkna på resursbehov baserad på olika tillvägagångssätt för HR-funktionen.
 3. Identifiera vilka HR-kompetenser som behövs i projektet och vad detta kan innebära för projektets budget.
 4. Identifiera resursbehovet från linjeorganisationen och vad det ger för konsekvenser på projektets budget.
 5. Beräkna samtliga kostnader för projektet på ett pragmatiskt sätt.
 6. Skapa ett tillförlitligt underlag för att kunna bygga en business case.
 7. Identifiera om projektet kan bedrivas på ett sätt som kan skapa ett underlag för avkastningskalkyler.

Att beskriva projektets omfattning och bedöma resursbehov

 • Hur får du grepp om projektets omfattning?
 • Att från början förstå vad som ska levereras för att lyckas med projektet.
 • Vilka resurser behövs från HR-funktionen?
 • Vilka kompetenser behövs och är de tillgängliga?
 • Vilka resurser behövs från linjeorganisationen?
 • Vilka olika tillvägagångssätt finns för att lyckas med projektet och hur påverkar de behovet av resurser, kostnader och kvalité i projektet?
 • Enklare projekt kontra omfattande projekt – hur skala du ditt arbete kring att beräkna kostnader?
 • Att utveckla och standardisera ditt arbete för att lättare kunna räkna i framtiden.

Att beräkna vad projektet kostar och om det är lönt att bedriva?

 • Att beräkna kostnader för HR-resurser.
 • Att beräkna kostnader för linje-resurser.
 • Att beräkna kostnader för projekt resurser.
 • Att beräkna kostnader för externa leverantörer.

Hur olika projekt påverkar rimlighetsgraden i dina beräkningar

 • Hur gör du antaganden kring tidsåtgången i ett projekt som är smarta?
 • Hur tittar du på kostnader och tar höjd för det som du inte (i början av projektet) känner till?
 • Att fastställa en budget som är rimlig, hanterbar och bygger på rimliga antaganden.
 • Att presentera budget och resursbehov och för att få ”buy-in” från organisationen.

Praktikfall 1 & 2

Att beräkna omfattning och resursbehov i två olika projekt.

Praktikfall 3 & 4

Att beräkna kostnader för dessa två projekt – inklusive påverkan av olika tillvägagångssätt på kostnader och resursbehov. 

Praktikfall 5 & 6

Business case, rapportering under projektets gång samt enkel riskhantering.  Att ge andra så mycket information så att de kan fatta viktiga och vettiga beslut

Anmälan Att mäta HR-projekt

 • Fler som ska delta?

 • När du anmäler dig till denna kurs godkänner du att vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med vår personuppgiftspolicy.