Effektivisera HR-processer

Använd LEAN och AGILt tänkande för att utveckla och effektivisera HR-processer

Effektivisera HR-processer

Under denna tvådagarkurs får du en bred förståelse för hur du kan utveckla och effektivisera HR-processer genom att använda LEAN och AGILT tänkande

Kursen vänder sig till alla som arbetar med utveckling av HR-processer och vill anamma det bästa från LEAN och den AGILa världen.

Kursbeskrivning

Under den första dagen av Effektivisera HR-processer fokuserar vi på vad en HR-process är och vilka enkla, effektiva och praktiska metoder som finns för att analysera processerna och vilket värde det skapar i organisationen.

Vad är en HR-process?

 • Vad är en HR-process och vad skiljer den sig från HR-aktiviteter och HR-tjänster?
 • Därför ska vi alltid utgå från HR-processer när vi beskriver vad HR ska leverera
 • Därför är det viktigt att kunna förklara flödet i en HR-process på enkelt och tydligt sätt

Nulägesanalys av HR-processer & tjänster

 • Att göra en nulägesanalys över HR-processer & tjänster
 • Är processerna värdeskapande för kunden?
 • Att visualisera en process – hur går du tillväga?
 • Att göra en SWOT-analys
 • 10 tips för effektiva processanalyser

Kartlägga och analysera HR-processer

 • Undvik de vanligaste fallgroparna när du beskriver en process
 • Att analysera flödet i en process
 • Att identifiera och minimera slöseri inom HR-processer
 • Att hitta andra eventuella förbättringsområden
 • Hur du balanserar effektivisering av processer med värdet som de skapar
 • Vilka konsekvenser kan effektivisering av en process ha på HR-funktionens organisation och roller?

Utvärdera och säkerställ effektivitet i processer

 • Vilka är de vanligaste nyckeltalen för olika HR-processer?
 • Vilka nyckeltal lämpar sig för dina HR-processer?
 • Hur definierar du nyckeltal så att du mäter rätt?
 • Vilka nyckeltal kan du benchmarka?

Den andra dagen av Effektivisera HR-processer fokuserar på hur LEAN och ett AGILT förhållningssätt kan används för att förbättra HR-processer. Genom en bredare förståelse för olika metoder att utveckla HR-processer och HR-stöd hjälper vi dig att hitta en effektiv väg att implementera detta i din HR-funktion.

Vad är LEAN och hur kan det användas för att förbättra HR-processer?

 • Grunderna i LEAN-tänkande
 • Vad innebär LEAN för HR-funktionens processer?
 • Är din HR-funktion mogen för att implementera LEAN?
 • Vilka krav ställer LEAN på HR-Chefer och medarbetare?
 • Att skapa en självkritisk miljö som är stimulerande för medarbetare

Förbättra HR-processer med ett AGILT förhållningssätt

 • Vad innebär ett AGILT förhållningssätt?
 • Vad innebär ett AGILT förhållningssätt för HR-funktionen och HR-processer?
 • Att förstå vad AGIL betyder för en HR-funktion och dess medarbetare
 • Att utveckla AGILa HR-processer

Utveckla och implementera en ny process i din HR-funktion

 • Projektplanering
 • Arbetsgruppen
 • Referensgrupper
 • Business case
 • Förändringsarbete
 • Ständig förbättring

Så kan du kommunicera effektivt kring HR-processer

 • Så kommunicerar du HR-processer så att chefer och medarbetare förstår
 • Så kommunicerar du rätt information kring utbildningar för HR-processer
 • Säkerställa att rätt information och budskap når chefer och senare medarbetare
 • Så kan HR situationsanpassa sin processkommunikation och utbildning i processer efter situation och individ

 


 

Anmälan Effektivisera HR-processer

Avgiften är 9.980 kr exkl. moms. I avgiften ingår kaffe, lunch och dokumentation. Betalning erläggs mot faktura, som måste vara betald före kursen.
 • Fler som ska delta?

 • När du anmäler dig till denna kurs godkänner du att vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med vår personuppgiftspolicy.