HR i ledningsgruppen

En praktisk tvådagarsutbildning för HR-medarbetare som vill förstärka sin roll i ledningsgrupper

HR i ledningsgruppen

En praktisk tvådagarsutbildning för HR-medarbetare som vill förstärka sin roll i ledningsgrupper.

Är detta en utbildning för dig?

Kursen vänder sig till HR-medarbetare som vill utveckla sin förmåga att övertyga ledningsgruppen i HR-frågor och andra utmaningar som är HR-relaterade. Du är intresserad av att förstå hur du kan förklara för ledningsgruppen att samtliga ledningsbeslut har en HR-konsekvens.

Du kommer att lära dig:

 1. Vad HR kan bidra med till ledningsgruppen
 2. Kännetecken för en bra och dåligt fungerande grupp
 3. Om vikten av att känna till dina egna och ledningsgruppsmedlemmarnas drivkrafter
 4. Vad strategisk HR egentligen handlar om
 5. Att analysera verksamhetsmål och koppla det till HR-funktionens arbete
 6. Hur du använder dig av situationsanpassad HR i din ledningsgrupp
 7. Att bygga förtroende för HR i ledningsgruppen
 8. Viktiga nyckeltal inom HR
 9. Hur du kan använda dig av emotionell intelligens i din ledningsgrupp
 10. Att presentera och marknadsföra HRs tjänster

Kursinnehåll

Under den första dagen av HR i ledningsgruppen fokuserar vi på din ledningsgrupp samt HRs roll och bidrag som ledningsgruppsmedlem.

Du och din ledningsgrupp

 • Introduktion och förväntningar
 • Presentation av dig och din ledningsgrupp
 • Vad är ditt bidrag till ledningsgruppen – du är ju mer än bara HR-expert!
 • Ledningsgruppens syfte och mål
 • Vad kännetecknar en bra och en dåligt fungerande grupp

Övning: Sköldövning och mål

I sköldövningen får du reflektera kring dina egna styrkor och svagheter som HR-medarbetare samt ditt bidrag som ledningsgruppsmedlem. Du får även möjligheten att koppla detta till dina egna mål.

Så påverkas vi av varandra i ledningsgruppen

 • Vad är drivkrafter och hur identifierar du dem?
 • Hur påverkas dina, andras och gruppens beteenden i olika situationer?
 • Hur skiljer sig värderingar från motiv?
 • Hur har du andras motiv i åtanke när du agerar ledningsgruppsmedlem?

Övning: Vad kräver rollen som HR-medarbetare av dig?

I denna övning får du möjligheten att testa vad rollen som HR-medarbetare kräver av dig utifrån ett motivperspektiv.

Så tydliggör du HRs bidrag till verksamheten

 • Strategisk HR – vad innebär detta egentligen?
 • Så kan du analysera chefernas utmaningar och förstå vad det innebär för HR
 • Att analysera affärs- eller verksamhetsmål och förstå innebörden för HR-funktionen och dess arbete
 • Att förutse HR-utmaningar kopplat till affärs- och verksamhetskritiska mål

Praktikfall: Analysera era verksamhetsmål

Consultatum har utvecklat ett unikt praktikfall där du får möjligheten att sätta dig in i den fiktiva organisationen Widget AB och dess utmaningar. För att lösa praktikfallet behöver du först analysera Widgets verksamhetsmål och chefernas utmaningar. Sedan kopplar du detta till vad detta innebär för HR-funktionen.

Att förstå ledningsgruppens syn på HR-frågor

 • Enkla och effektiva metoder för att analysera ledningsgruppens syn på HR-frågor
 • Att hantera invändningar från ledningsgruppens medlemmar kring HR-frågor
 • Så kan du arbeta proaktivt i ledningsgruppen med HR-frågor
 • Att förklara HR för andra och stödja dem i att förstå konsekvenser av olika beslut för HR-arbetet

Övning: Situationsanpassad HR

Övningen handlar om att applicera situationsanpassad HR på din ledningsgrupp.

Under den andra dagen av HR i ledningsgruppen fokuserar vi på hur du kan och bör agera som HR-medarbetare i en ledningsgrupp för att på ett effektivt sätt bygga förtroende och förklara för ledningsgruppen på vilket sätt samtliga ledningsbeslut har en HR-konsekvens.

Att bygga förtroende för HR i ledningsgruppen

 • Att hitta frågorna som kan hjälpa dig att bygga förtroende för HR i ledningsgruppen
 • Så kan du som HR agera i olika frågor för att bibehålla ett högt förtroende
 • De fem vanligaste invändningarna från ledningsgruppen
 • Att förklara och sälja in ert erbjudande till chefer

Övning: HR-förtroendeindex

I denna övning får du svar på vilket förtroende cheferna i din verksamhet har för HR-medarbetarna och HR-funktionen i sin helhet. Vi kommer även att använda dessa svar som ett underlag får diskussion.

HR och nyckeltal

 • Vad innebär det att vara pragmatisk inom HR
 • Att räkna och hitta ekonomiska argument
 • Nyckeltal och ”storytelling”
 • Att motivera för fler resurser inom HR
 • Att skapa relevanta rapporter som andra förstår och tycker är intressanta att läsa

Praktikfall: Röda linjen

Widget AB behöver i detta praktikfall hjälp med att prioritera vilka strategiska aktiviteter HR-medarbetarna ska lägga sina resurser på. Du får även testa hur du kan motivera att det finns behov av fler HR-resurser.

Hur kan du använda dig av emotionell intelligens i din ledningsgrupp?

 • Vi ger dig ett ramverk kring emotionell intelligens
 • Identifiera vilka traits du och dina ledningsgruppsmedlemmar besitter:
  • Perfektionisten
  • Påskyndaren
  • Tillfredställaren
  • Den starke
  • Ansträngaren
 • Traits hjälper oss att identifiera våra stresstriggers

Övning: Traitstest

Inför utbildningen kommer du få i uppgift att genomföra ett traitstest. I denna övning kommer vi att analysera ditt testresultat samt föra en gruppdiskussion kring detta.

Presentera och marknadsför HRs tjänster

 • Business case
 • Presentationsteknik
 • Att hantera invändningar
 • Att sälja in lösningar och övertyga andra

Övning: Bästa/sämsta business case

Ni får möjligheten att reflektera över vad som karaktäriserar det bästa respektive det sämsta business case ni kan föreställa er. Utifrån detta för vi sedan i diskussion i grupp.

Anmälan HR i ledningsgrupper

  Avgiften är 9.980 kr exkl. moms. I avgiften ingår kaffe, lunch och dokumentation. Betalning erläggs mot faktura, som måste vara betald innan evenemanget går av stapeln.
 • Fler som ska delta?

 • När du anmäler dig till denna kurs godkänner du att vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med vår personuppgiftspolicy.