Konsultativt HR arbete

För att kunna arbeta konsultativt måste du kunna identifiera chefers utmaningar och erbjuda ett effektivt och anpassat stöd

Konsultativt HR-arbete

För att kunna arbeta konsultativt måste du kunna identifiera chefers utmaningar och erbjuda ett effektivt och anpassat stöd.

Denna unika kurs vänder sig till alla inom HR-funktionen som arbetar konsultativt mot chefer och vill utveckla sina kunskaper om professionellt konsultarbete, hur man bygger förtroende gentemot chefer samt förstå hur man ska anpassa och prioritera sitt arbete utifrån chefernas behov av HR-stöd.

Kursinnehåll

Professionellt HR-arbete

 • Olika modeller för HRM
 • Vem är HR-funktionens kund?
 • Att kunna förklara HR-funktionens uppbyggnad för kunden (och för dig själv)
 • Så identifierar du olika intressenter och bedömer deras förväntningar på ditt HR-stöd
 • Hur du skapar värdekedjor som främjar HR-funktionens arbete och ditt stöd till linjechefer
 • Att förstå linjechefens olika förväntningar på HR-funktionen

Varför cheferna ska lyssna på dig – Att bygga förtroende för din roll och din kompetens

 • Hur du som konsultativ HR-medarbetare bygger förtroende
 • Att förklara och sälja in ditt erbjudande till chefer
 • Chefers syn på HR-stöd – hur du kan övervinna eventuellt motstånd
 • En konsult är en person som utövar inflytande och påverkan utan att ha makt – vad innebär detta?

Behovsanalyser som kopplar ditt HR-arbete till chefernas verksamhetsmål (stödjande)

 • Hur du analyserar chefens verksamhetsplan och identifierar deras behov
 • Att identifiera strategiska HR-aktiviteter och stöd som hjälper chefen
 • Att identifiera eventuella utmaningar eller krockar mellan centralt och lokalt behov
 • Att prioritera för att utnyttja resurser på ett optimalt sätt

Konsultativt stöd som ger chefer valmöjligheter (stödjande)

 • Alternativa lösningar på chefers behov – hur identifierar du dessa?
 • Att identifiera behov av andra HR-resurser i linjen för att skapa störst värde och nå uppsatta mål
 • Att beräkna ROI på dina konsultativa insatser och förmedla nyttan med dessa
 • Lär dig konsten att estimera tidsåtgången för en konsultativ leverans

Att stödja chefer i HR processer (styrande)

 • Att situationsanpassa ditt HR stöd
 • Hur du analyserar chefer och identifierar deras behov
 • Att situationsanpassa ditt HR-arbete efter chefens erfarenhet
 • Att situationsanpassa ditt HR-arbete efter chefers förmågor
 • Vilket stöd behöver du från andra HR-medarbetare?
 • Hur du utvecklar alternativa stöd och lösningar som både är förankrade hos chefer och fungerar
 • Olika typer av linjechefer och hur du tacklar dem
  • Bromskloss
  • Besserwisser
  • Skeptiker
  • Anammare
  • Återkoppling till rollen och kompetenser

Att formalisera ett professionellt konsultativt stöd – vad innebär det för dig?

 • Att arbeta som internkonsult –Från resurs till expert
 • Konsultprocessens olika faser:
  • Kontraktera
  • Diagnostisera
  • Implementera lösning
  • Utvärdera och finslipa
 • Varför kontraktering är så viktigt
 • Olika sätt att analysera problem och inhämta information

 

Anmälan Konsultativt HR-arbete

Avgiften för kursen är 11 980 kr exkl. moms. I avgiften ingår kaffe, lunch och dokumentation. Betalning erläggs mot faktura, som måste vara betald före kursen.
 • Fler som ska delta?

 • När du anmäler dig till denna kurs godkänner du att vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med vår personuppgiftspolicy.