Effektiva möten

Har du tröttnat på att hålla möten som ingen egentligen vill vara på. Lär dig konsten att hålla möten som engagerar och som leder till bättre resultat.

Effektiva möten

Kursinnehåll

Grunderna i effektiva möten

 • Varför har vi möten?
 • Är mötet slöseri med tid?
 • Varför är det avgörande att dela upp möten utifrån innehåll?
 • Grundregler för ett effektivt möte

Tydligt syfte och mål är avgörande för effektiva möten

 • Vilken betydelse har ett klart och specifikt syfte för möten?
 • Vad betyder det för effektiviteten att ha identifierat vad jag vill uppnå med mötet?
 • Vilken betydelse har ett klart mål och syfte med mötet för deltagarnas engagemang?
 • Lär dig enkelt utveckla mål och syfte för just dina möten

Så här handskas du med mötesdeltagarna

 • Så här undviker du att deltagarna tappar intresset under mötet
 • Förstå riskerna med nya deltagare på mötet
 • Olika personligheter
  • Ångvälten
  • Skämtaren
  • Den tyste

Att planera dina möten i praktiken

 • Behöver verkligen alla vara med på mötet?
 • Så här fångar du deltagarnas intresse på 5 minuter
 • Vilka är de viktigaste beståndsdelarna för utvecklande och effektiva möten?
 • 8 enkla tips för att hålla upp engagemang och delaktighet på mötet

Hur pratar vi med varandra på möten?

 • Människor är lustiga – vilken påverkan har kommunikation och tydlighet på medarbetares beteenden?
 • Så kommunicerar du med deltagarna för att vinna förtroende

Vill du ha mer information eller undrar om ”Effektiva möten som folk vill gå på” är rätt för dig, kontakta gärna oss på 08-612 10 00!


 

Anmälan Effektiva möten

Avgiften för kursen är 5.980 kr exkl. moms. I avgiften ingår kaffe, lunch och dokumentation. Betalning erläggs mot faktura, som måste vara betald före kursen.
 • Fler som ska delta?

 • När du anmäler dig till denna kurs godkänner du att vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med vår personuppgiftspolicy.