Förstå och hantera motivation

För att motivera dina medarbetare måste du börja med att förstå vad som motiverar dig och andra

Förstå och hantera motivation

Omotiverade medarbetare riskerar inte bara att förpesta stämningen på jobbet och själva må dåligt. Flera forskningsstudier visar att medarbetarnas inre motivation är central för organisationens resultat. Vad gör man när engagemanget tryter hos medarbetarna? Lär dig förstå människors drivkrafter och vilken motivation som får dig och dina medarbetare att prestera på topp! För att motivera dina medarbetare måste du börja med att förstå vad som motiverar dig och andra.

Är detta en utbildning för dig?

Utbildningen ”Förstå och hantera motivation” vänder sig till dig som är intresserad av vad som motiverar och driver medarbetare till att prestera på topp. Du är intresserad av att öka medarbetares engagemang med andra medel än ökad lön samtidigt som du lär dig bli mer medveten om ditt egna beteende.

Du kommer lära dig:

 1. Varför alla pratar om motivation, och vad det egentligen handlar om
 2. Förstå vad som får dina medarbetare att prestera bättre
 3. Alla motiveras av olika saker – så vet du vad som motiverar just dina medarbetare
 4. Vi är normalt omedvetna om den största delen av våra drivkrafter, men det är de som styr vårt beteende mest!
 5. När dina drivkrafter skapar omedvetna beteenden som påverkar din roll som ledare
 6. Hur du anpassar ditt ledarskap utifrån medarbetarnas drivkrafter
 7. Skapa rätt förutsättningar för att dina medarbetare ska lyckas prestera i sitt arbete
 8. Förstå känslor och beteenden för att höja din emotionella intelligens
 9. Så hanterar du människor som du upplever som svåra
 10. Utveckla din och dina medarbetares emotionella intelligens för att underlätta vardagen

Kursinnehåll

Alla pratar om motivation, men vad är det egentligen?

 • Förstå grunderna i motivationsteori för att veta vad som får dina medarbetare att prestera sitt bästa
 • Anledningen till varför vår motivation sällan kommer från yttre faktorer
 • Det finns tre huvudsakliga drivkrafter som påverkar vår motivation och effektivitet på jobbet – vilka är dem?
 • Alla motiveras av olika saker – så vet du vad som motiverar vilken medarbetare

Bli en bättre ledare genom att förstå vad som motiverar dig

 • Vi är normalt omedvetna om den största delen av våra drivkrafter, men det är de som styr vårt beteende mest!
 • När skapar dina drivkrafter omedvetna beteenden som är till din fördel eller nackdel i din roll som ledare?
 • Bli medveten om dina egna drivkrafter och lär dig anpassa ditt ledarskap efter dessa – för att nå bästa resultat

Så använder du kunskapen om motivation för att få dina medarbetare att prestera på topp

 • Därför bör du anpassa ditt ledarskap utifrån dina medarbetares drivkrafter
 • Lär dig hur du påverkar andra, deras prestationer och därmed företagets resultat
 • Hur du skapar rätt förutsättningar för att dina medarbetare ska lyckas i sitt arbete

För att lyckas behöver du inte bara ha koll på verksamheten, du måste även förstå beteenden och känslor

 • Lär dig förstå dina egna känslor och beteenden genom självinsikt
 • Hur kan du använda emotionell intelligens i vardagen?
 • Att hantera (de du tycker är) svåra människor
 • Så utvecklar du dina medarbetares emotionella intelligens

Vill du ha mer information eller undrar om ”Förstå och hantera motivation” är rätt för dig, kontakta gärna oss på 08-612 10 00!