Nybliven chef

Att vara chef innebär du ska leda dig själv och motivera medarbetare så att ni tillsammans når toppresultat

Nybliven chef

Att vara chef innebär att du ska leda dig själv och motivera dina medarbetare så att ni tillsammans når bästa möjliga resultat – men vad krävs för detta och har du de nödvändiga verktygen? Ett bra ledarskap bygger på personlig pondus. Bli tryggare i din roll som chef genom att kunna använda verktyg som skapar bättre resultat. Lär dig de fem viktigaste verktygen som hjälper dig att lyckas med ditt chefskap.

Är detta en utbildning för dig?

Utbildningen vänder sig till dig som är ny i din chefsroll eller känner att du saknar vissa grundläggande kunskaper inom ledarskap. Under kursen kommer vi genomföra ett flertal övningar där ni får möjlighet att prova på era nyvunna kunskaper i praktiken.

Du kommer att lära dig

 1. En djupare förståelse för din roll och dina ansvarsområden som chef
 2. Vad som påverkar människors beteenden och hur du använder dig av denna kunskap i ditt ledarskap
 3. Konkreta strategier för att delegera på ett sätt som ökar prestation och motivation
 4. Hur du sätter SMARTa mål samt hur du når dem
 5. Att kommunicera på ett sätt som effektivt sätter rätt förväntningar på dig själv och dina medarbetare.
 6. Att situationsanpassa ditt ledarskap för bättre resultat
 7. Lär dig övergå från att vara en specialist i teamet till att bli chef över dina tidigare kollegor
 8. Förändringar; hur håller du engagemanget uppe
 9. Vilka de vanligaste HR-processerna är och hur de kan underlätta för dig som chef
 10. Att ge feedback samt få tips kring svåra samtal

Kursinnehåll

En fördjupad förståelse för gott ledarskap

 • Vad utmärker ett gott ledarskap?
 • Förstå vad som påverkar människors beteenden och hur du drar nytta av detta
 • Konkreta tips för att motivera och engagera dina medarbetare
 • Emotionell intelligens – få kontroll över dina egna beteenden

Din roll som chef

 • Identifiera dina egna styrkor och svagheter
 • Så sätter du SMARTa mål för att dina medarbetare ska prestera optimalt
 • Lär dig förstå vad effektiv kommunikation verkligen är
 • Metoder för att ge konstruktiv feedback
 • Intervjuteknik – konsten att rekrytera bra medarbetare
 • Tips på vad du bör tänka på vid svåra samtal

Situationsanpassat ledarskap – för att uppnå ett bättre resultat

 • Olika medarbetare kräver olika ledarskap
 • Så anpassar du ditt ledarskap efter situationen
 • Att leda under förändring – förändringskurvan
 • Varför en tydlig situation skapar ”rätt” beteenden hos medarbetare

Skapa ett bra arbetsklimat – för bättre resultat

 • Så skapar du en arbetsplats där medarbetare trivs
 • Vilka de vanligaste HR-processerna är och hur de kan underlätta för dig som chef

Vill du ha mer information eller undrar om ”Nybliven chef” är rätt för dig, kontakta gärna oss på 08-612 10 00!