Ebba är HR och ledarskapskonsult i Consultatum och har mångårig erfarenhet från olika linjechefsbefattningar där hon arbetat med individ-, team- och processutveckling samt förändringsledning. Hon har en stark förmåga att omsätta verksamhetens strategi till operativ handling genom att inspirera, kommunicera och skapa delaktighet. Ebba har även flera års erfarenhet av att projektleda kompetensutvecklingsinsatser och har arbetat fram många uppskattade ledar- och medarbetarutbildningar med kundens behov och verksamhetens affärsmål i fokus. Hon har också arbetat med att lägga struktur för hälsofrämjande arbetsmiljöarbete, tagit fram onboardingkoncept där en viktig del var att stärka varumärket, coachat klienter och har stor erfarenhet av performance management och att skapa högpresterande team.

Ebba är civilekonom i botten och har under de senaste åren utbildat sig inom arbetslivspsykologi, personalekonomi, CSR, arbetsledning, coaching för att ytterligare fördjupa sina kunskaper inom HR-området. Hon ser hälsa och arbetsmiljö som en strategisk fråga och kritisk framgångsfaktor som har stor betydelse för verksamheters effektivitet, lönsamhet och varumärke. Hon har arbetat fram utbildningar om Hälsofrämjande arbetsliv bland annat Organisatorisk och social arbetsmiljö utifrån Arbetsmiljöverkets AFS 2015:4 och hennes arbete bidrar till att skapa en hälsofrämjande kultur samt en förståelse för vad ohälsa kostar som i sin tur bidrar tull ekonomisk och mänsklig hållbarhet.

Ebba är kursledare för ett flertal kurser som Consultatum håller bland annat Förändringsledning, Svåra samtal, Effektiva team, Ledarskap, Att mäta HR. Hon håller även workshops i hur du utvecklar marknadsföringsmaterial och intranättexter för HR – ett starkt ”HR Brand” leder till ett stärkt Employer Brand.