Staber samordna er för att underlätta för linjechefer

Staber som HR, Ekonomi, IT och Kommunikation borde samordna sig för att underlätta för chefer i linjen.

Jag tänker att staber i verksamheter borde bli bättre på att samordna budgetprocesser, resultatuppföljningar, it-utveckling med när medarbetarsamtal, lönesamtal och andra styrande processer på företagen ska genomföras. Jag lovar, cheferna skulle tycka att ni är hjältar.

Chefers situation att leverera kvalitet tillbaka till staber och till medarbetare skulle avsevärt förbättras om fler företag tänkte så här. Här finns också direkta besparingar att göra då chefer oftast är företagens dyraste resurser.

Vilken situation skapar arbetsgivaren idag för sina chefer att få tid att vara chef och stödja sina medarbetare om staber hela tiden envisas med att delegera mer och mer ut i linjen som dessutom inte samordnas?

Staber borde hjälpa linjechefer att var så effektiva som möjligt för att möjliggöra mer tid till medarbetarna och det som betyder något för verksamhetens kunder.

Här finns möjligheter för både HR- och kommunikationsfunktioner att flytta fram sina positioner och ta ett ännu större grepp för att förbättra arbetssituationen för chefer. Jag menar att företag måste använda de kompetenser som medarbetarna inom HR och Kommunikation har för att förbättra för människorna i företagen. Även om HR ibland kan vara otydliga med vad HR är och kan erbjuda för tjänster behöver man inte vara raketforskare för att förstå att HR-medarbetare kan mer om hur människor fungerar än vad ekonomer och it-medarbetare kan. Varför hjälper inte fler kommunikatörer HR-medarbetare att marknadsföra HR:s tjänster till cheferna.

Hör av dig om ert företag är bra på att samordna!

https://www.consultatum.se/kommunikation/