Möten – är det slöseri med tid?

Möten fyller ett ökande antal timmar i arbetsdagen, och ändå betraktar de flesta anställda dem som slöseri med tid.Möten som maler på och maler på; möten där alla sitter och mixtrar sin smartphone; möten som är ofokuserade och innehåller för många punkter; eller möte där nästan alla i rummet undrar samma sak: Varför är jag här? Möten fyller ett ökande antal timmar i arbetsdagen, och ändå betraktar de flesta anställda dem som slöseri med tid.

Är du trött på möten:

  • där datorer och mobiler får mer uppmärksamhet än deltagarna på mötet
  • som slösar bort din värdefulla tid?
  • som är röriga och oorganiserade?
  • som saknar tydligt mål och syfte?
  • där det verkar vara ok att komma försent eller inte dyka upp överhuvudtaget?
  • där mötesdeltagare kommer oförberedda?

Om du känner igen dig är mötena slöseri med din och dina kollegors värdefulla tid och ni måste göra en radikal förändring NU. Tid är pengar!

Tror du att fokus, engagemang och innehåll skulle påverkas om du visste vad ett möte kostade?

Kostar era möten 200 000 kr?

Vi lägger ca 40 % av våcosts of meetingsr arbetstid på möten om vi utgår från att statistiken från National statistics Council även stämmer i Sverige. Hur mycket kostar möten på ditt arbete och vilken effekt får ni ut? Är 200 000 kr per månad en relevant siffra för din avdelning (20 000 kr per person x 10 personer)?

 

 

Om jag fångat ditt intresse och du förstår att du behöver lära dig hur du utvecklar dina möten kan du anmäla dig till vår kurs Effektiva möten, läs mer här.