Förändringsledning

Förändring är nödvändigt men behöver inte göra ont

Utveckling innebär förändring och förändring kan leda till ökade kortsiktiga kostnader och minskad effektivitet

Vet ni hur ni ska göra för att minska de negativa effekterna så mycket som möjligt?

På Consultatum vet vi hur förändringar påverkar medarbetares engagemang och vi vet hur viktigt det är att ledare komprimerar förändringsresan så mycket som möjligt för att snabbare få medarbetarnas engagemanget tillbaka. Vi hjälper ledare att skapa förtroende i förändringsfrågor så att medarbetare förstår, bearbetar och arbetar för förändringen.  Våra konsulter kan stödja  ledare och HR-funktioner  i förändringsarbeten – stora projekt som mindre omställningar – så att de kan hjälpa medarbetare att behålla effektivitet och fokusera på jobbet.

Chefer måste skapa tydlighet kring vart verksamheten är på väg

Consultatum arbetar dagligen med att stödja förändringsledning i stora liksom mindre projekt, i olika branscher och företag. Vi har en unik insikt om hur människor reagerar i förändring vilket hjälper oss att förbereda chefer och medarbetare på deras bidrag i förändringen så effektivitet i verksamheten blir så lite lidande som möjligt.

Vi är specialiserade inom affärsmannaskap, beteendevetenskap, förändringsledning och projektledning och är duktiga på att identifiera och definiera lösningar.

Hur vi kan hjälpa er att utveckla verksamheten

Consultatum hjälper ledare och HR-funktioner i stora och mindre förändringsprojekt. Vi coachar även  ledare och HR-medarbetare  i förändringsledning och även medarbetare som genomgår förändringar. Vi hjälper företag med riskanalyser, planer samt  framtagande av kommunikationsmaterial. Vi utbildar även och inspirerar medarbetare om deras roll i förändringsarbetet.

Vi driver och projektleder längre såväl som kortare uppdrag tillsammans med ledare och HR-medarbetare eller genom att inta en traditionell konsultativ roll.

Kontakta oss!

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig med dina ledarskapsutmaningar? Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig för en förutsättningslös diskussion.