Av- och ombokningsregler

Från och med den 1 augusti gäller följande.  Du får av- eller omboka en utbildning fram tills en månad innan utbildningens start datum.  Efter detta gäller endast ombokning i mån av plats.  Detta för att våra utbildningar hålles i lokaler som har avbokningsregler som vi måste förhålla oss till.