HR-konsulter

Ett effektivt stöd från kompetenta, initiativrika och kundorienterade HR-konsulter hjälper er att nå era mål.

HR-konsulter med spetskompetens

På Consultatum kan du snabbt och enkelt få tillgång till en HR-konsult med rätt erfarenhet. Våra kunder anlitar ofta våra HR-konsulter för att:

  • Stödja dem i processen att utveckla en lättbegriplig och verksamhetsanpassad HR strategi
  • Analysera HR-processer för att identifiera hur dessa kan bli effektivare och mer användarvänliga
  • Hjälpa dem att utveckla HR-funktionens organisation för att skapa ett professionellt stöd till chefer
  • Coacha, utbilda och utveckla HR-medarbetare
  • Förbättra intern kommunikation och marknadsföring
  • Nöjdkund undersökningar
  • HR-SWOT analyser

Från konsultuppdrag till workshops och utbildningar – våra HR-konsulter kan hjälpa era HR-medarbetare att ta ett kliv framåt när de har fastnat eller behöver inspiration.

Vi hjälper er att skapa en efterfrågan inom verksamheten för HR-stöd, som gör att HR-medarbetare kopplas in i verksamhetsutmaningar tidigt och på så sätt undviker onödig brandsläckning.

HR-konsulter som interimlösningar

Det kan finnas många anledningar till varför du vill anlita en interim HR-konsult eller har behov av interim HR stöd:

  • Behov av tillfällig förstärkning
  • Behov av tillgång till kompetens som företaget inte besitter
  • Behov av att täcka upp för en resurs som tillfälligt är borta från företaget

Consultatum tillhandahåller erfarna interim HR-konsulter på både operativ och strategisk nivå inom HR-området. Våra HR-konsulter har tillgång till hela Consultatums kunskapskapital.

Oavsett om du är i behov av en HR-chef, HR-specialist eller HR-generalist så utgår vi alltid från era behov och väljer tillsammans med er den mest lämpade konsulten för uppdraget, så att ni får ut så mycket som möjligt.

Vill du ställa frågor till våra konsulter?

Fyll i kontaktformuläret nedan så tar vi kontakt med dig för en förutsättningslös diskussion om hur vi kan hjälpa er att lyckas med ert arbete