Grupputveckling

Alltför ofta saknas disciplin att skapa förutsättningar som krävs för att ett team skall bli högpresterande

Tydligt syfte, ramverk och arbetssätt för ett lyckat team

Människor är underliga. Individer kan prestera på en hög nivå när de arbetar själva, men sätts dessa personer i ett team kan prestationer minska radikalt. Syftet med varför man skapade teamet kan vara som bortglömd efter en kort tid med förödande resultat.

Vi på Consultatum vet hur viktigt det är att skapa ett tydligt syfte, ramverk och arbetssätt för att ett team ska lyckas. Självklart ska teammedlemmar lära känna varandra och visa tillit för varandras kompetens och erfarenhet, men det är sällan ett bra sätt att skapa de förutsättningar som behövs för att skapa ett högpresterande team. En effektiv och värdeskapande investering är att praktiskt arbeta med teamets medlemmar för att klarlägga varför gruppen finns, varför de ska arbeta tillsammans samt hur de ska arbeta för att uppnå resultat.

Vi erbjuder stöd till team under kortare eller längre tid för att lotsa medlemmarna igenom processen att bli ett högpresterande team.

Inget lag är starkare än dess svagaste länk

Consultatum arbetar dagligen med utveckling av effektiva team. Från den högsta ledningsgruppen till lag inom produktion. Vi anpassar vårt arbetssätt efter gruppens behov och utmaningar.  Från konflikthantering i gruppen, till utveckling av de förutsättningar som krävs för att lyckas, till att vidareutveckla och engagera ett redan högpresterande team. Vår erfarenhet bygger på uppdrag inom näringslivet, myndigheter och offentliga sektorn i Sverige, Baltikum och Tyskland.

Hur vi kan hjälpa er att få mer effektiva team

Vi kan hjälpa er att definiera klara mål, tydliga sätt att arbeta, ansvarsområden samt normer och regler. Vi hjälper er att tydliggöra gruppmedlemmars ansvar gentemot varandra. Vi lotsar er igenom en process som skapar insikt om hur alla är beroende av varandra för att uppnå mål. Vi ger medlemmar insikt i hur deras beteenden påverkar andra medlemmar och sätt att hantera detta.

På ett praktiskt och pragmatiskt sätt kan Consultatum lotsa din grupp eller team igenom en välbeprövad process som skapa ett högpresterande team. Våra mycket uppskattade tjänster baseras på forskning och beprövad metodik som utvecklats av Susan A. Wheelan, Richard Hackman & Patrick Lencioni.

Kontakta oss!

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig med dina ledarskapsutmaningar? Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig för en förutsättningslös diskussion.