Kultur

Consultatum hjälper organisationer att utveckla värderingar, strukturer, processer och ett ledarskap som bygger en organisationskultur som säkerställa det bästa tänkbara resultat.

 • Värderingar

  Vi hjälper din organisation att utveckla värderingar som bygger en grund för en kultur som främjar resultat och mål samt gör det lättare att attrahera rätt medarbetare

 • Coaching och rådgivning

  Vi tillhandahåller konsulter som hjälper dig att utveckla ett ledarskap som förstärker organisations kultur och medarbetares prestationer i enlighet med era värderingar

 • Organisationskultur

  Vi hjälper företag att översätta sina värderingar till mätbara beteende som skapa en påtaglig kultur som förverkliga värderingarna

 • Belöning

  Belöning bör förstärka vad som ska göras och hur det ska göras och är därför ett viktigt verktyg för att värderingar och kultur ska tas på allvar

 • Mål

  Vi hjälper organisationer att bryta ned visioner och strategier till handfasta mål som engagerar och motiverar medarbetare i enlighet med värderingar och kultur

 • Konfliktlösning

  Vi kan agera som ett oberoende stöd för att hjälpa din verksamhet att analysera orsaker till och hitta lösningar för olika konflikter

 • Återkoppling

  Vi hjälper dig att ge återkoppling på ett motiverande och konstruktivt sätt så att dina medarbetare når sin fulla potential

 • Tydilghet

  Vi hjälper er att skapa tydliga roller, organisationer, kompetensmodeller och karriärvägar som stärker organisationens värderingar och kultur

Consultatum har gedigen erfarenhet av att utveckla organisationers värderingar och kultur för bättre resultat och mer nöjda, engagerade medarbetare

Vår erfarenhet bygger på uppdrag från myndigheter, offentlig sektor, läkemedelsindustrin, tillverkningsindustrin, verkstadsindustrin, konstruktion och tjänstesektorn inom Norden, Baltikum och Tyskland. Därför kan vi lova att våra konsulter både har den erfarenhet och kompetens som behövs för att stödja er i utveckling av praktiskt fungerande värderingar och kultur.

Vad är organisationskultur?

Organisationskultur är en blandning av vad vi säger är viktigt (värderingar) och hur vi jobbar, hur vi faktiskt bete oss, hur vi sätter mål, hur vi agerar och interagerar, hur vi klär oss, vilka tider vi jobbar osv.  När kultur speglar värderingar blir det lättare att attrahera och behålla medarbetare, dessutom frigörs medarbetare att agera på ett sätt där det är lättare att fatta beslut, prioritera eget arbete och nå resultat.  Forskning från många olika institutioner visar att organisationer med tydliga värderingar och kultur når bättre resultat och har mer engagerade medarbetare.

Kontakta oss!

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig med utveckling och implementering av ditt företags värderingar eller kultur? Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig för en förutsättningslös diskussion.

Kundcase ledarskap

Konsulter från Consultatum har förmåga att se helhet och identifierar effektivt både styrkor och svagheter. De använder sina affärsmässiga erfarenheter och sina teoretiska kunskaper så att alla förstår värdet av sitt bidrag för att nå framgång. Consultatum fångar det väsentliga i en diskussion eller en föredragning, processar det och återför det sedan lättsamt och roligt, utan att för den skull förenkla. Ett halvårs samarbete med olika arbetsmetoder, i ledningsgruppen och i form av seminarier och workshops, har gett oss en väldigt god insikt. Vi har hittat tillbaka till arbetsglädje och samarbete.

Sigrid Trygg
HR-manager
MA-system

Bland våra kunder finns