Ledarskapskonsulter

Ett stöd som kan utveckla dig i din roll som ledare eller ett oberoende stöd som kan hjälpa dig att tackla dina utmaningar

Ledarskapskonsulter som hjälper din organisation att utvecklas

Ledarskapskonsulter ska stödja, utveckla och utmana chefer och ledare att utveckla sitt ledarskap i syftet att förbättra organisationen. För detta krävs ett högt förtroende mellan chefen och ledarskapskonsulten.  Vi är mycket stolta över våra ledarskapskonsulter som på ett professionellt sätt driver eller stödjer utveckling av ledare, grupper & ledningsgrupper.

Vi ser det som ett gott tecken att våra kunder återkommer och rekommenderar oss till andra.

Vi kan hjälpa din organisation inom följande områden:

Att koppla en strategi till individuella mål

För att skapa en motiverande arbetsmiljö och uppmana medarbetare att fokusera på beteenden som skapa resultat krävs att chefer kan bryta ned de övergripande strategiska mål till meningsfulla och motiverande individuella mål.   Consultatum erbjuder beprövade verktyg och erfarna ledarskapskonsulter som kan hjälpa din organisation att förtydliga medarbetares individuella mål.

Att skapa en tydlig organisation

För att kunna prestera behöver medarbetare förstår sin roll i organisationen och hur den kopplas till andra roller för att förverkliga din organisations mål.  Rollbeskrivningar, organisationsbeskrivningar och strategidokument syftar till att tydliggöra organisationens förväntningar på medarbetare.  Consultatum har ledarskapskonsulter som kan hjälpa dig att skapa en tydlig organisation som frigör medarbetares förmåga att prestera.

Värderingar som skapar en hållbar utveckling

Värderingar är meningslösa om de inte stödjer din organisations strategiska mål.  De måste också efterlevas av både chefer och medarbetare.  Värderingar bör vara ett styrande verktyg som skapa ett ramverk för hur din organisation nå resultat.  Consultatum tillhandahåller ledarskapskonsulter som kan hjälpa din organisation att utveckla värderingar som används för att skapa resultat på ett sätt som är hållbart och som gör din organisation till en magnet som attrahera den kompetens som ni behöver framöver.

Belöningsstrategier som förstärker beteende, värderingar och mål

En belöningsstrategi fokuserar medarbetare på sina mål, uppmana rätt beteende för att nå dessa mål samt attraherar och behåller duktiga medarbetare i din organisation.  En belöningsstrategi ska upplevas som lättbegripligt, rättvis och marknadsmässig och den ska uppfylla sitt syfte. Consultatum har en gedigen erfarenhet av att hjälpa organisationer utvecklar belöningsprogram som förstärker beteende, värderingar och mål.