Förändring

Visste du att majoriteten av alla förändringsprojekt misslyckas på grund av mänskliga faktorer? För att nå målet krävs det att du får med dig medarbetarna, något som inte alltid är helt lätt. Vi har allt som krävs för en lyckad förändringsresa!

 • The burning plattform

  Att skapa förståelsen för att förändringen är både nödvändigt och oundviklig utan att du kritisera allt för hårt medarbetares tidigare ansträngningar, beslut och arbete. Vi hjälper organisation skapa en så kallad ”burning plattform” som gör det lättare för medarbetare att förstå behovet av förändringen.

 • Projektledning

  Vi erbjuder kvalificerade konsulter med special inriktning i förändringsledning och som har mångårig erfarenhet av att designa och driva stora förändringsprocesser och som ha ökad förståelse för människor i förändring samt ny teknik och de stora riska som både medför.

 • Ny strategi

  För att lyckas med en strategi måste alla inblandade parter begripa essensen, konsekvenserna och innebörden av förändringen för deras dagliga arbete. Genom att skapa delaktighet i förändringsprocessen kan medarbetare påverka sitt arbete utan att du förlora kontroll över förändringens – hastighet och resultat.

 • Kurser och workshops

  Vi erbjuder en rad olika teoretiska och praktiska utbildningar och workshops som stödjer allt som berör förändringar. Vi utvecklar och skräddarsyr tillsammans med er specialanpassade utbildningar och workshops som förbättrar era möjligheter att nå era mål.

 • Roller, mål och belöning

  Att hålla ordning och reda på allt som kan göra förändringar tydligare och lättare för medarbetare att förstå, är ett viktigt arbete som ibland kan hamna i skymundan. Vi har konsulter som kan ge dig det stöd som du behöver för att förändringen förblir framgångsrik över tid.

 • Kommunikation

  Förmågan att kommunicera ställs på sin spets under förändringsprocesser. Att kunna förmedla ett budskap, förstå andras åsikter och känslor utan att äventyra förändringens mål är av stor vikt och dem flesta behöver hjälp med att lyckas med denna konst. Vi erbjuder stöd som gör att ni minskar riskerna som uppkommer när kommunikationen brister.

 • Lagar, avtal och förhandlingar

  Arbetsrätten blir lätt den delen av förändringen som kräver extra fokus för att allt ska bli korrekt. Vi har specialister som kan säkerställa att förändringen följer gällande lager och regler. Vi säkerställer även att ni undviker onödiga misstag som kan påverka ert företags förmåga att motivera, behålla och attrahera medarbetare i framtiden.

 • Stresshantering

  Stress är en naturlig del av alla förändringsprocesser men kan vara en förödande komponent som gör att förändringen inte blir lyckad. Vi hjälper er att mäta, hantera och förebygga stress så att alla kan fokusera på och driva förändringar framåt på ett effektivt och hållbart sätt.

Undvik att förändringar skapar oro hos medarbetare som negativt påverkar effektivitet och mål

Det är normalt att medarbetare blir oroliga under förändringar. Det är vanligt att medarbetare undrar vad förändringen innebär och vilka konsekvenser den för med sig. Det kan vara svårt för medarbetare att fokusera på sitt arbete när de har så många frågor rörande sin egen framtid. Detta ställer stora krav på dig som chef under en tid där ditt fokus ska vara på att genomföra förändringen på ett snabbt och framgångsrikt sätt.

Just därför erbjuder vi dig en rad tjänster inom förändring som kan stödja dig under en tid där ditt ledarskap sätts på prov.

Certifiera dig som förändringsledare

Consultatum har lång erfarenhet av att stödja företag i förändring

Vår erfarenhet bygger på uppdrag från myndigheter, offentlig sektor, läkemedelsindustrin, tillverkningsindustrin, verkstadsindustrin, konstruktion och tjänstesektorn. Därför kan vi lova att våra konsulter både har den erfarenhet och kompetens som behövs för att analysera, utveckla och förbättra resultatet av er förändring.

Har du behov av stöd i förändringledning eller projektledning?

Vi tillhandahåller konsulter som har stor erfarenhet av att göra förändringsresor smidigare och mer framgångsrik? Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig för en förutsättningslös diskussion.

Bland våra kunder finns