Ledningsgrupper

Öka lust, effektivitet och samarbetet i ledningsgruppsarbete

Ledningsgruppen är inte vilken grupp som helst – den sätter prägel på hela företaget och dess kultur

Allt för ofta hamnar ledningsgrupper i en rapporteringsslentrian, där man talar om för varandra hur duktig man har varit eller undviker problemområde där man egentligen behöver varandras hjälp och stöd.

På Consultatum vet vi att många ledningsgruppsmedlemmar tycker att deras arbete skulle kunna förbättras. Genom att skapa ett tydligt fokus på det som är viktigast för hela verksamheten och struktur för att lösa problem och tackla utmaningar tillsammans, kan man skapa lustfyllda, effektivare ledningsgrupper som fattar värdeskapande beslut.

Välj bland konsulter och verktyg som hjälper er att utveckla ett effektivt, proaktivt och betydelsefullt ledningsgruppsarbete som på allvar förbättrar verksamhetens resultat och skapar engagemang och lojalitet bland alla verksamhetens medarbetare.

Ledningsgruppen är verksamhetens ledstjärna

Consultatum hjälper organisationer att utveckla en mängd ledningsgrupper och andra högt presterande team. Vi har uppdrag såväl nationellt som internationellt inom en stor spridning av sektorer. Genom en blandning av intervjuer, coachning och workshops hjälper vi gruppen att skapa en miljö, ett arbetssätt och de beteenden som gör att gruppen presterar optimalt.

Hur vi kan hjälpa er att utveckla ledningsgruppsarbetet

Effektiva grupper eller teams skapas genom att definiera klara mål, tydliga sätt att arbeta, ansvarsområden samt normer och regler. I högpresterande grupper har varje gruppmedlem ett tydligt ansvar gentemot de andra gruppmedlemmarna. Gruppmedlemmarna förstår hur deras beteenden påverkar de andra gruppmedlemmar och tar hänsyn till detta.  Gruppens uppgift är viktigare än gruppmedlemmarnas enskilda agendor.

På ett praktiskt och pragmatiskt sätt kan Consultatum lotsa din grupp eller team igenom en välbeprövad process som leder till ett effektivare arbetssätt. Våra mycket uppskattade tjänster baseras på forskning och beprövad metodik som utvecklats av Susan A. Wheelan och Richard Hackman.

Kontakta oss!

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig med dina ledarskapsutmaningar? Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig för en förutsättningslös diskussion.