Strategi

Vet alla i organisationen vad ni menar med er strategi och hur de ska agera för att uppnå den?

Det spelar ingen roll hur mycket tid och energi ni spenderat på att arbeta fram en lysande strategi om inte övriga organisationen förstår den

För att få hävstång på en strategi krävs att den är nedbruten och tydliggjord för alla segment i organisationen. En strategi är mer än bara några fina ord. Låt den inte fastna upp i organisationen utan följ upp med tydligt nedbrutna målsättningar så att alla inser och förstår det övergripande syftet. Det skapar en större förståelse och en större angelägenhet att sträva och nå framgång.

På Consultatum vet vi hur viktigt det är att en strategi är välförankrad bland samtliga medarbetare och skapar rätt förutsättningar för att medarbetare ska kunna prestera optimalt. En strategi kan ibland kännas komplicerad och luddig. Vi arbetar för att göra strategin tydlig och lättbegriplig något som starkt påverkar strategins framgång.  Vi hjälper er att skapa delaktighet i framtagning av strategier samt att bryta ner strategier till konkreta mål som frigör medarbetarens kapacitet att prestera.

En strategi som alla kan relatera till

Vi på Consultatum har lång nationell och internationell erfarenhet av att implementera och bryta ner strategier i verksamheter. Tillsammans täcker vi branscher och organisationer inom IT, tillverkning, transport, sjukvård, konsultverksamheter, service, kommunal och offentlig sektor med mera.

Hur vi kan hjälpa er att implementera er strategi?

På Consultatum har vi ett antal olika verktyg för att hjälpa olika verksamheter i sitt strategi-arbete. Vi tillhandahåller konsultstöd för utveckling av er strategi men även diverse utbildningar, workshops och stödaktiviteter för att kunna hjälpa er i er situation.

Kontakta oss!

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig med dina ledarskapsutmaningar? Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig för en förutsättningslös diskussion.