Tillsammans skapar vi Framtidens arbetsplatser - HR, förändring och kultur

HR

Consultatum hjälper HR-funktioner att utveckla ett proaktivt, kundorienterat och kostnadseffektivt stöd inom det strategiska och operativa HR-arbetet.

Läs mer om HR

Förändringsledning

Consultatum erbjuder konsulter inom förändringsledning, som har gedigen erfarenhet och förståelse för hur du lyckas med ditt förändringsarbete.

Läs mer om förändringsledning

Kultur

Consultatum hjälper organisationer att utveckla och implementera en kultur som förstärker ledarskap och medarbetarskap som underbygger framtidens arbetsplats.

Läs mer om kultur

Social distancing och hemma arbete har präglat pandemin och skapat nya förväntningar på arbetsgivare för en högre flexibilitet i arbetslivet – hur tänker ni säkrar att ni kommer ur pandemin som en effektivare och attraktivare arbetsgivare?

De 10 viktigaste frågorna som HR måste ställa till ledningsgruppen

 

för att säkra en framgångsrikt återvändande till arbetsplatsen!

Klicka här för att läsa hela workshops programmet

Du är i gott sällskap

Konsultförmedling inom HR, förändring och kultur

Med både anställda konsulter samt vårt stora underkonsult nätverk täcker vi de allra flesta utmaningar inom HR, förändring och kultur. Våra konsulter är vana att jobba på både ett strategiskt och operativt nivå samt i både projekt och interimslösningar. Vill du veta mer fyll i nedan så kontakta vi dig.

Människor och strategier i samverkan för att skapa framtidens arbetsplats

Människor är lustiga!  Vi gör konstiga saker – inte minst på jobbet och inte minst när vi inte riktigt begriper vad som krävs av oss.  Varje dag är en utmaning där vi försöker göra vårt yttersta i situationer och sammanhang där vi inte alltid har hela bilden.  På Consultatum arbetar vi för att skapa tydlighet och sammanhang för att medarbetare och chefer på ett enklare, smartare och effektivare sätt kan nå sina mål.

Consultatums Blogg

Nyheter