Beräkna resursbehov, kostnader och budget för ett HR-projekt

Allt du behöver veta för att kunna beräkna kostnader och avkastning för ett HR-projekt och analyserar olika tillvägagångssätts påverkan på resursbehov samt kostnader.

  1. Att beskriva ett projekt och alla dess komponenter för att kunna börja räkna på vad projektet innebär för din organisation.
  2. Räkna på resursbehov baserad på olika tillvägagångssätt för HR-funktionen.
  3. Identifiera vilka HR-kompetenser som behövs i projektet och vad detta kan innebära för projektets budget.
  4. Identifiera resursbehovet från linjeorganisationen och vad det ger för konsekvenser på projektets budget.
  5. Beräkna samtliga kostnader för projektet på ett pragmatiskt sätt.
  6. Skapa ett tillförlitligt underlag för att kunna bygga en business case.
  7. Identifiera om projektet kan bedrivas på ett sätt som kan skapa ett underlag för avkastningskalkyler.

För datum och mer information skicka ett mejl till info@consultatum.se

6 mars 2020