Consultatum erbjuder nu personlig rådgivning!

Händer det ibland att du är osäker på någon fråga inom HR och skulle önska snabb extern input? Consultatums HR-experter är i så fall er lösning på detta och ger svar på din fråga inom 24 timmar!

Med vår djupa kunskap inom HR och erfarenhet från hundratals HR-funktioner har vi en unik möjlighet att erbjuda er rådgivning precis när ni behöver den och med garanterat högsta kvalité.

Tjänsten passar utmärkt till er som ännu inte har någon HR-ansvarig i er organisation när det till exempel dyker upp svåra personalärenden eller frågor kring avtal. Detta ger er samma resultat som att ha en anställd HR-medarbetare men endast i den utsträckning ni behöver. Det låter er även fokusera på det som ni är bäst på och kostnadseffektivt outsourca personalfrågor. Varför lägga er dyrbara tid på att exempelvis veta vilka policys som är lagstiftade? Låt oss sköta detta åt er istället!

Om du är ensam HR-person eller ni har en mindre HR-funktion i nuläget vet vi hur svårt det kan vara att få tiden att räcka till och att du inte alltid kan ha svar på allt. Då passar det alldeles utmärkt att vända sig till någon av Consultatums HR-experter för att få stöd eller råd och på så sätt spara in tid som annars går åt till att leta reda på svaret. Ibland kan det även vara skönt att kvalitetssäkra sin kunskap med en extern part i viktiga eller känsliga ärenden.

Andra aktörer på marknaden erbjuder dyra abonnemang för HR-support men hos oss tar vi bara betalt för precis den tid ni tar hjälp av oss – det tycker vi är kundorienterat!

Tveka inte på att kontakta mig om det låter intressant så kan jag presentera erbjudandet ytterligare och svara på eventuella frågor.