Consultatum har vunnit en upphandling från Stockholm Stad

Stockholm Stad  har valt Consultatum som leverantör av utbildningen att leda utan att vara chef. Utbildningen omfattar två heldagar för ca 20  personer på arbetsmarknadsförvaltningen. Utbildningen fokuserar både på den enskilda individen, rollen som ledare och grupputvecklingens påverkan på  oss som individer. Vi kommer på ett övergripande plan diskutera vad som driver oss, våra kollegor och medarbetare att bete oss på olika sätt i olika situationer.