Consultatums frukostseminarium i Employer Branding

Att arbeta aktivt med Employer Branding, alltså hur en organisation uppfattas som arbetsgivare av tidigare, nuvarande och potentiella anställda, är idag ett måste för att sticka ut som arbetsgivare. I och med dagens rörliga arbetsmarknad ställs det allt högre krav på att lyckas attrahera och behålla medarbetare. Detta blir en extra stor utmaning då det blir allt vanligare att byta arbetsgivare oftare. Det som förr kallades för hoppjerka är idag ett sunt inslag i ens egna karriärutveckling. Det är alltså ingen ovanlighet att byta arbetsgivare efter 1–2 år.

Att stärka en organisations Employer Brand kan göras på många olika sätt. Det kan exempelvis handla om marknadsföring och aktiviteter i sociala medier och andra kanaler, arbetsmarknadsdagar och attraktiva annonser. Men detta är egentligen bara den lätta delen. Den svåra delen handlar snarare om att använda det positiva som redan finns inom organisationen. Detta kan exempelvis göras genom att ha systematik kring ambassadörskap men självklart också via ledarskapet. Om ledare och andra ambassadörer föregår med gott exempel har halva slaget vunnits.

En vinkling Consultatum har på detta är att vi även intresserar oss över att ta fram lösningar kring hur HR-funktionen kan stärka sitt eget interna ”HR Brand”. Vårt mål är att stärka det inflytande HR har gentemot chefer och andra nyckelpersoner inom organisationen. Om HR lyckas med detta har vi också vunnit en annan del av slaget, att sätta HR på kartan. När rykten i förlängningen sprids om er attraktiva och efterfrågade HR-funktion ökar även hela organisationens Employer Brand, vilket är en vinst för alla parter!

Torsdagen den 8:e mars bjuder Robin Hallman, konsult på Consultatum, in till frukostseminarium med temat Employer Branding!

Med utgångspunkt från Robins, och Consultatums, erfarenheter av HR och Employer Branding, får ni bland annat ta del av:

  • Strategiska och praktiska tillvägagångssätt kopplat till intern och extern Employer Branding
  • Våra unika kunskaper, reflektioner och tips i ämnet
  • Hur HR kan stärka sitt eget interna ”HR Brand” gentemot chefer och andra nyckelpersoner inom organisationen
  • Varandras utmaningar och reflektioner kring ämnet. Vi uppmuntrar till lärande genom att alla deltagare delar med sig!

Seminariet hålls i våra lokaler på Luntmakargatan 66 i Stockholm mellan 08:00 och 10:00. Seminariet pågår utan pauser och samtliga deltagare får presentationen elektroniskt efter seminariets slut. Kostnaden för att delta är endast 480 SEK exkl moms och då ingår kaffe och smörgås.

Klicka här för info och anmälan