Corona viruset

Om du anmälar dig till en utbildning, men känner att du vill flytta ditt deltagande till ett senare tillfälle på grund av oron kring Corona viruset, kan detta göras utan kostnad.  Din anmälan är bindande men du får flytta till ett senare tillfälle. Kontakta gärna Jesper Sommarhagen om du har frågor.