Den nya dataskyddsförordningen för dig inom HR & kommunikation

Vår pågående undersökning Svenska HR-trender® 2017 visar att endast 12% anser sig ha tillräckliga kunskaper om GDPR. Säkra dina kunskaper nu!

Den 25 maj 2018 träder den nya dataskyddsförordningen i kraft. Den kommer att innebära markanta förändringar i hur organisationer hanterar personuppgifter. Med anledning av detta bjuder Consultatum in till ett frukostseminarium där du, tillsammans med våra föreläsare, kommer att få tillfälle att öka din förståelse för den nya förordningen. Vi kommer under 2 timmar ge dig den kunskap som krävs för att kunna göra en översyn över hur din organisation idag hanterar personuppgifter samt vilka frågor ni bör ställa i er organisation för att förbereda er inför den nya förordningen. Vi kommer dessutom ge praktiska tips och råd på nya rutiner och processer som kommer att förenkla övergången i er dagliga verksamhet.

Vi kommer att behandla dataskyddsförordningen ur ett HR & kommunikations-perspektiv, och vänder oss därför till er som jobbar inom dessa områden eller på annat sätt hanterar personuppgifter, t.ex. företagsledning.

Missa inte tillfället att tillsammans med oss försäkra dig och din organisation om att ni är redo för den stora förändringen!

Seminariet hålls i Consultatums lokaler på Luntmakargatan 66 i centrala Stockholm den 10 November (Fullsatt), 20 November (Fullsatt), 11 December, 12 December och 20 December kl. 8:00-10:00.

Kostnaden för att delta är endast 480 SEK exkl moms och då ingår kaffe och smörgås samt elektronisk dokumentation efter seminariet.

Anmäl dig här

Bild1