Det finns alltid potential till utveckling – Vi erbjuder IPU analyser

Varför fungerar en del personer bättre än andra i en organisation? Varför får vissa lättare kontakt med andra? Varför är vissa säljare eller chefer bättre än andra?

 

Svaren finns till stor del att hämta i vårt beteende, våra drivkrafter och känslor. Det gäller framförallt den omedvetna och medvetna förmågan att hantera relationer och kontakter. För de flesta av oss krävs det både kunskap och träning för att samverka med andra på ett bättre sätt.

Consultatum erbjuder IPU Talent insights IPU_Talent_Insights_Presentation_A4 för individer, grupper och hela organisationer? Genom att bättre förstå eget och andras beteende, drivkrafter och känslor skapas förutsättningar för ökad försäljning, effektivare team, bättre samarbete och personlig utveckling. Användningsområden:

  • utveckling av ledningsgrupper
  • projektgrupper och team
  • vid omorganisation
  • uppnå bättre kommunikation
  • coachning och personlig utveckling
  • vid rekrytering
  • karriärplanering
  • säljträning

Kontakta mari.friberg@consultatum.se för mer information!