Grattis Göteborg. Nu kommer HR-Chefsprogrammet till Göteborg!

På allmän begäran lanserar vi nu HR-chefsprogrammet i Göteborg. Start del 1 den 1 14-15 januari 2015.

Kursen är uppdelad i fyra delar vid fyra olika tillfällen. Programmet är designat på ett praktiskt och pragmatiskt sätt för att hjälpa dig att utveckla ditt arbetet och din roll som HR-chef.

”Denna utbildning är den bästa investeringen jag och min arbetsgivare kunde göra för att säkerställa en effektiv coh värdeskapande HR-funktion” Tidigare deltagare.

Anmälan och läs mer här.