Intervju med vår kund Tobii

Ibland kan det vara svårt att förklara vad vi gjort för våra kunder, och i min erfarenhet är det absolut bästa sättet väldigt enkelt – fråga. Jag har därför för en tid sedan pratat med våra kunder kring våra insatser i deras företag för att bättre ge en bild till andra av vad vi kan göra. Denna artikel kunde ni se i tidningen Chef. för två månader sedan också, så ni kanske redan läst om detta? I vilket fall, nedan får Tina Sörqvist själv beskriva vad vi gjort för Tobii.

Har ni frågor eller funderingar kring våra konsulttjänster? Hojta till så hör jag av mig!

Allt gott,

Ellionor


 

Consultatum får prata med den fantastiskt trevliga Tina Sörqvist, global HR-chef för Tobii Dynavox och just nu stationerad i Pittsburgh, USA.

Hur har Consultatum hjälpt er?

Tobii gjorde en sammanslagning med det amerikanska företaget Dynavox under 2014 och skapade affärsområdet Tobii Dynavox. Med sammanslagningar av företag är det viktigt att försöka få ihop bolagen både rent organisationsmässigt men också kulturmässigt. Det är viktigt att jobba aktivt med att få till ett gemensamt arbetssätt och en gemensam värdegrund.

En av de sakerna som Fredrik Ruben (Affärsområdeschef för Tobii Dynavox) och jag i egenskap av HR funderade på, var vad vi skulle lägga krutet på. Vi hade identifierat att det var en skiftande nivå kring ledarskap; hur ledarna definierar sig, om de överhuvudtaget tänkte på sig själva som ledare, och om de därmed insåg att det var viktigt att vara en förebild i sitt ledarskap.

Vad hade ni för förväntningar?

Vi ville börja med att skapa en gemensam grund för våra ledare och vår ledarutveckling. Jag fick ett tips om Liam Ulvhag och Consultatum via en av mina HR-kollegor, som hade varit på ett seminarium Liam höll. Jag blev nyfiken och bjöd hit Consultatum. Det är tydligt vad Consultatum står för och hur Liam är som utbildare. Både Fredrik och jag tyckte att Liam vann den tävlingen. Tillsammans med Liam började vi utforma ett ledarskapsprogram och fastställde en tvådagarsutbildning för samtliga av Tobii Dynavox ledare. Första gruppen ledare hade sin utbildning i oktober 2016. Totalt genomförde tre grupper á 20 ledare utbildningen. Två av utbildningarna hölls i Pittsburgh där majoriteten av Tobii Dynavox ledare arbetar.

Vad har resultatet blivit och vilken nytta kan ni se?

I våras började vi titta närmare på vad som har hänt vad gäller ledarskapet. Vi inser att de två dagarna var bara att skrapa på ytan för att initiera cheferna i ett gemensamt språk när det kommer till ledarskap, samt inspirera dem till att jobba med att förstå sina teammedlemmar bättre, samt jobba med tydliga mål och förväntningar. Då ledarskap inte är någonting som förändras eller förbättras i en handvändning har vi återupptagit dialogen med Liam och planerar en uppföljning under våren 2018. Det kan låta som lång tid emellan, men vi vill också ge ledarna tid på sig att jobba med verktygen och teorierna de fått. Nyligen har de fått en påminnelse om vad vi gått igenom, och de har tid att arbeta med vad de lärt sig. Uppföljningen kommer att knyta an till det vi täckte i det initiala passet. Den långsiktiga förväntan är fortfarande att vi har en gemensam plattform kring Tobii Dynavox ledarskap.

Med hjälp av Consultatum har vi skapat en gemensam grund och ett gemensamt språk. Givetvis finns det fortfarande saker vi jobbar på. Nu är det dock tydligare vilka förväntningar som finns på ledarskapet. Det jag gillar med Consultatum är att vi fått konkreta verktyg, bra teorier och att det inte är något otydligt ledarskapssnack. Ledarskapsutbildningen är baserad på ren forskning som går långt tillbaka i tiden, för att visa att det är väletablerat och inget som är en trend just nu. Jag tycker det är viktigt att programmet heller inte stryker chefer medhårs, vi är här för att bli bättre och lära oss. Det jag gillar med Liam är att han är lite kontroversiell och skakar om deltagarna; där han påpekar vad det innebär att vara ledare, vilket många förmodligen inte är vana vid.

Ännu har jag inte märkt ”Wow, det har vänt”; men det viktigaste är att vi nu har fått ett gemensamt språk och jag upplever att vi är på väg i rätt riktning. Därför känns det bra att vi har uppföljningstillfället där vi kan arbeta ännu mer med verktygen och de goda exemplen som programmet innehåller. Vi har en riktning, vi har ett fokus, men behöver mycket mer – ledarskapsutveckling görs inte i en handvändning. Det känns tryggt att ha Consultatum vid min sida i det här!

Det känns tryggt att ha Consultatum vid min sida i det här!

Vad skulle du säga är den största ledarskapsutmaningen på marknaden just nu?

Jag skulle säga att den största utmaningen är mod, att få ledare att förstå att det krävs mod att vara ledare. Att inte vara rädd för att vara den som är ledaren. Det är inte enbart kul att vara ledare, det krävs obekväma beslut, svåra samtal och hårt jobb, men du får också njuta av att se dina teammedlemmar utvecklas och växa.
Kanske ett sidospår, men en annan utmaning jag ser, är digitaliseringen av verktyg; att bli mer digitala även som ledare, och att orka förnya och använda de digitala verktyg som finns till hands. Till exempel appar, som effektiviserar arbetet. Att som ledare orka vara en ”early adopter” av teknik, men också hitta rätt i djungeln av verktyg som finns.

Vad skulle du säga är den största HR-utmaningen på marknaden just nu?

Jag upplever att det tyvärr fortfarande finns spår av en inställning att HR enbart är en administrativ funktion. Jag är av inställningen att HR är en tydlig strategisk funktion men det krävs ett tungt fotarbete att bevisa det. Sedan måste HR också bli mer digitala, våga släppa pappersexercisen; och våga arbeta mer med, samt släppa in, digitala verktyg i talent managment/talent development processen. HR måste vara framåtlutat i utvecklingen! Jag tror också att digitaliseringen är ett stort stöd i de allt fler globala verksamheterna.

Skulle du rekommendera andra i samma/liknande situation till Consultatum?

Ja, det skulle jag absolut göra.