Nya kurser inom effektiva team

Under våren har vi kontaktat chefer runt om i Sverige på olika positioner för att fråga dem vad de har för utmaningar när det kommer till att leda, utveckla och bibehålla effektivitet i team.

Resultatet har blivit två unika utbildningar som hjälper dig att förändra ditt ledarskap genom praktisk övning från verklighetsbaserade utmaningar och problem. Under utbildning får du som deltagare verkligen lära dig hur du tar tillvara på olikheterna inom ditt team för att öka effektivitet och resultat, hur du motiverar medarbetare över tid samt hur du gör för att förmedla och skapa en gemensam målbild som gör att alla i teamet drar åt samma håll!

Utbildningarna finns både som en tredagars fördjupningskurs: Att leda effektiva team och som en endagars ”crash course”: Leda effektiva team på en dag. Klicka på namnen för att komma till kurssidorna.

Dessa utbildningar passar dig som är chef eller som leder andra, på alla nivåer i såväl privat som offentlig sektor.