Modernt Medarbetarskap – allt kan inte vara chefens ansvar!

När två parter ingår i ett avtal innebär detta förpliktelse och ansvar gentemot varandra. Detta är självklart sant när en arbetstagare och arbetsgivare skriver ett anställningsavtal.  Chefen är arbetsgivarens representant i denna viktiga relation och arbetstagaren representerar sig själv med stöd förstås från facket, om det mot förmodan behövs.

Alla bra relationer bygger på ömsesidigt förtroende. Kunskap och pålitlighet är två viktiga delar i att bygga relationer som präglas av förtroende. Trots detta satsar organisationer stora resurser på att utveckla chefer i sitt ledarskap men sällen satsar på att utveckla medarbetare i sitt medarbetarskap.

För att relationen mellan chefer och medarbetare ska vara trygga, proaktiva och positiva måste medarbetare kunna lita på sin chef och deras kunskap och krav som ställs.  Men i en relation måste även chefen kunna lita på att medarbetare kan ställa rimliga och sakliga krav på de.

Denna utbildning syftar till att jämställa relationen mellan chefer och medarbetare och att skapa tillit mellan både parter.  Detta för att lättare kunna lösa utmaningar som finns på arbetsplatsen och snabbare lösa problem som påverka produktivitet, kreativitet och hälsa.

Läs mer om utbildningen här Modernt Medarbetarskap