Påskkampanj gå 2 betala för 1. Anmäl dig innan 19 april!

Gäller för följande utbildningar och program:

• HR Partner Programmet uppstart i maj
• HR Chefernas dag 3 maj i Stockholm
• Excel för HR 10-11 maj i Stockholm
• HR i Ledningsgruppen 18-19 maj i Stockholm
• Projektledning för HR 19-20 maj i Stockholm
• Ledarskap på hjärnans villkor 31 maj i Stockholm
• Gör inte strategiskt HR svårare än vad det är 31 maj i Stockholm
• Effektivt HR stöd till chefer 8 juni i Stockholm

Kontakta oss om du är intresserad av företagsanpassade kurser.
Ange följande kod: Påsk2022

Kurskalendariet och anmälan