HR trender undersökning Consultatum

Presentation av resultat från Svenska HR-trender ® 2016

Vår årligt återkommande undersökning Svenska HR-trender ® innehöll som vanligt mycket spännande information och vi genomför nu både frukostseminarium och företagsbesök där vi presenterar resultatet.

Vill ni att vi kommer ut och presenterar de senaste trenderna inom HR för er HR-funktion skall ni genast maila rasmus.brannhult@consultatum.se så bokar vi gärna in en sådan presentation.

Om du inte deltagit i Svenska HR-trender ® bifogar vi här en infographic som ger en förståelse kring vad undersökningen handlar om. Denna infographic är kopplad till undersökningens första del, vars frågor berör trender inom Organisation och verksamhet.