Svenska HR-trender 2018 är släppt!

Vi på Consultatum har nu släppt årets rapport av Svenska HR-trender®2018!

Intresset för att delta i årets undersökning var återigen stort med deltagande HR-chefer och HR-direktörer från både privat och offentlig sektor. Extra fokus i årets undersökning har varit på hur man arbetar med mångfaldsfrågor och vilken vikt som läggs vid denna typen av frågor.

Rapporten har skickats ut kostnadsfritt till undersökningens deltagare och vi hoppas ni finner läsningen intressant. Om er organisation har missat att delta och ni är intresserade av att få del av resultatet kan ni kontakta mig på jesper.somehagent@consultatum.se för mer information.