Consultatum växer med tre nya medarbetare

I våras anställde vi flera nya konsulter som nu kommit in i verksamheten och blivit varma i kläderna. Det är därför med glädje och stolthet vi kan meddela att Consultatum fortsätter växa och att vi under hösten välkomnar ytterligare tre nya medarbetare. Monica Bjerlöv, organisations- och processkonsult med inriktning på ledningsgruppsutveckling och förändringsledning och Dick Torberger, seniorkonsult specialiserad inom ledarskapsutveckling och förändringsledning. Dessutom säger vi välkommen till ytterligare en nykläckt student, Petra Båtelson, nyexaminerad från Lunds Universitet.