Tycker du att arbetsrätten känns som en djungel? Vi hjälper dig att göra rätt från början!

Som chef kommer du förr eller senare i kontakt med arbetsrättsliga frågor. Utan relevanta kunskaper kan det gå snett med stora konsekvenser som följd. Rätt kunskaper ger dig också större handlingsutrymme, smidigare samarbete och tryggare medarbetare. Vi har därför utvecklat utbildningen Arbetsrätt i praktiken för chefer!

Vi har tagit fram denna utbildning för dig som chef som behöver känna dig säker på frågor som berör anställningsavtal och förmåner, avsked och uppsägning, sjukdom, skyldighet att informera och förhandla med mera. Arbetsrättens område är stort, mycket viktigt och ganska komplicerat, och berör både företaget och dess anställda. Det är av betydelse att göra rätt redan från början, så att man slipper besvär och rättelser i efterhand.

Kursen leds av Göran Smedberg, som är advokat och särskilt inriktad på arbetsrätt, och en erfaren konsult från Consultatum. Göran Smedberg har arbetat med personaljuridiska frågor under flera år och har en gedigen erfarenhet av de situationer och problemställningar som kan uppkomma. Genom att kombinera teoretiska och praktiska erfarenheter inom arbetsrätt tillsammans med konsulter som har en gedigen chefserfarenhet kan vi komma åt de problem och frågeställningar som uppkommer i chefers vardag för att maximera era möjligheter till att använda det ni lär er under kursen i verkligen situationer.

Tror du att denna utbildning skulle vara aktuell för dig? Klicka dig in här för att läsa mer, eller kontakta oss gärna på 08-612  10 00.