Konsultstöd inom förändringsledning

Erfarna konsulter inom förändringsledning och projektledning

Vi erbjuder kvalificerade konsulter med specialinriktning i förändringsledning. De har mångårig erfarenhet av att designa och driva stora förändringsprocesser och som har ökad förståelse för människor i förändring samt ny teknik och de stora risker som både medför.

The burning plattform

Vi erbjuder konsulter som kan hjälpa er att skapa förståelsen för att förändringen är både nödvändigt och oundviklig utan att du kritisera allt för hårt medarbetares tidigare ansträngningar, beslut och arbete. Vi hjälper organisationer skapa en så kallad ”burning plattform” som gör det lättare för medarbetare att förstå behovet av förändringen.  Detta i sin tur gör förändringsledning lättare då medarbetare kan luta sig emot tydliga mål och anledningar till en ny verklighet.

Workshops, utbildningar och kick-offs

Våra konsulter utvecklar och handleder teoretiska och praktiska utbildningar samt workshops som stödjer allt som berör förändringar. Vi utvecklar och skräddarsyr tillsammans med er specialanpassade utbildningar och workshops som förbättrar era möjligheter att nå era mål.

 

Har du behov av konsulter som kan hjälpa dig med förändringsledning?

Fyll i blanketten nedan så kontakta vi dig för en förutsättningslös diskussion eller ring oss på 08-612 10 00