AGIL HR – Två viktiga frågor

Att en HR-funktion konstant vill förbättra sin förmåga att skapa värde är inget nytt. Många HR-funktioner har arbetat med att skapa eller organisera sig för att stödja ett flexibelt, kundorienterat förhållningssätt utan att veta om att det heter AGILT! AGILA verktyg och ett AGILT tänkande ger HR-funktioner ett strukturerat sätt att ge stöd just där det skapar mest värde.

Att arbeta AGILT samt att skapa förutsättningar för att andra i organisationen ska kunna arbeta AGILT är ingen ny trend egentligen men intresset för AGILT tänkande ger HR-funktioner en möjlighet att förbättra och anpassa HR-funktionen och dess stöd. För att få ut maximalt av ett AGILT förhållningssätt är det viktigt att förstå konsekvenserna av AGILT för HR-funktionen, HR-medarbetare och chefer.

Till exempel – Har du som HR Chef tillgång till all HR-kompetens i organisationen när du behöver det? Om svaret är nej, kan det vara svårt för en scrum master att anropa kunskap vid behov och därför vara svårt att driva ett agilt projekt.

Som med alla trender eller tankesätt är det sällan klokt att bli besatt av endast en teori eller ett sätt att tänka. Självklart kan du plocka russin i det AGILA tankesätt och behåller saker i din nuvarande organisation som fungerar utomordentligt bra.

De två viktigaste frågorna du bör ställa dig om du på allvar tänker arbeta med AGIL HR är följande:

  • Vilket behov har företaget idag av att HR-funktionen levererar tjänster och processer på ett AGILT sätt?
  • Vilket behov har företaget idag av att HR-processer och policies görs om för att bättre reflektera och stödja ett AGILT sätt att arbeta i linjeorganisationen?