Fastna inte i din egen HR värld – låt dig inspireras av andra, annorlunda verksamheter!

Det kanske viktigaste en HR-medarbetare kan göra för att utveckla sitt strategiska tankesätt är att titta utanför sin egen verksamhet och låta sig inspireras av andra verksamheter – gärna verksamheter som är väsentligt annorlunda.  Här finns smarta idéer som med en del justeringar kan fungera utomordentligt bra i den egna verksamheten – idéer som man antagligen inte hade kommit på om man enbart tittat på sin egen verksamhet.

Man pratar ofta om att tänka utanför ”boxen”.  Det är viktigt att inse att boxen är den egna verksamheten.  Detta är precis vad vi på Consultatum  belyser under årets Ulvhag On HR.