Ska vi sluta bry oss om människor och blir siffernissar – varför HR-nyckeltal är viktiga?

Att använda och tillämpa nyckeltal innebär inte att HR-funktionen ska sluta att bry sig om människor. Det innebär inte heller att HR-medarbetare ska bli ekonomer istället för beteendevetare. HR-nyckeltal kommer att förse HR-medarbetare och företagets ledning med fakta som kvantifierar investeringar i:

  1. Personal
  2. Utvecklingsprogram
  3. Belöning
  4. Attityder
  5. Organisation

I praktiken innebär det att HR-funktionen ska vara beredd att titta på allt som de gör och analysera:

  1. Kostnaderna kontra resultat av HR-funktionens aktiviteter, samt
  2. Effektiviteten av HR-funktionens aktiviteter.

HR-professionen måste lära sig att använda resultaten för att kritiskt granska den egna verksamheten och komma till det strategiska bordet med fakta, siffror och en affärsmässig tolkning av varför det lönar sig att bry sig om och investera i företagets mänskliga resurser.

Att använda och tillämpa nyckeltal innebär inte att HR-funktionen ska sluta att bry sig om människor. Det är därför många har valt HR-yrket – det är roligt att arbeta med människor. Den ”mjuka” sidan av HR måste bevaras men för att få gehör för våra argument måste vi inse att ”ponerande” och ”tyckande” platser inte i vårt strategiska arbete. Istället måste vi presentera fakta som bevisar att våra idéer och aktiviteter positivt påverkar företagets resultat. Människor är avgörande för företagens framgång och nyckeltal är avgörande för ett friskt företag. Därför går människor och nyckeltal hand i hand.