Nya HR-titlar och senaste trenden.

På Google pratar man om att man inom HR letar, lite generaliserat, efter tre typer av kompetenser. Man vill ha klassisk HR-kompetens med kunskap kring prestationshantering, kompetensutveckling, ledarförsörjning och så vidare. Det som är intressant är att man utöver detta dels letar efter personer som varit managementkonsulter inom strategiutveckling samt dataanalytiker. Detta eftersom man vill få in fler personer (jämfört med en traditionell HR-funktion) som är duktiga på att bryta ner komplexa utmaningar och förändringar i affären men också för att man i alla lägen ska ha data som underlag för sina beslut.

Som konsult stöter jag på fler och fler roller som går i linje med Googles tänk. HR Business Partners och HR-controllers är numera regel snarare än undantag bland HR-titlar – och i min värld är avsikten med dessa desamma.

Utmaningen som många HR-funktioner ställs inför är dock att medarbetare som tidigare arbetat med ”klassisk HR” nu ska arbeta som en tredjedel managementkonsult och en tredjedel dataanalytiker. Steget är naturligtvis långt och i många fall kan jag uppleva att HR faller på eget grepp och fastnar i förändringskurvans förnekelsefas.

I Svenska HR-trender 2014® kunde man bland annat läsa att organisationens utmaning var att få medarbetare att förstå sin roll i organisationens vision samt att nästan 80 % av HR-funktioner inte mäter någon som helst ROI. Det borde vara något att sätta tänderna i för våra nya HR-roller.

För visst är det nya roller och inte bara nya HR-titlar?

Det händer väldigt mycket spännande i vår omvärld just nu och tekniska framsteg gör att affärer kommer att bedrivas väldigt annorlunda imorgon. Kom dock ihåg att utvecklingen sannolikt aldrig kommer gå så långsamt som nu!

Frågan är hur vi ser till att utveckla HR-funktionen så att chefer och organisationer kan hantera förändringen? Kan vi skapa affärsnytta på riktigt och har vi data att backa upp det?

Vår undersökning Svenska HR-trender 2015® stänger på tisdag den 15 september. Det är mycket glädjande att undersökningen har varit så populär att delta i (närmare 350 anmälda organisationer). Det ska bli spännande att analysera datat och titta på vilka förändringar vi upplever just nu.