Hur mycket kostar era utvecklingssamtal?

Tänk på att chefers tid kostar pengar och att varje gång HR-funktionen ber chefer att göra någonting kostar det pengar. Många HR-funktioner reflekterar inte över hur mycket tid och pengar de ber chefer att investera i HR-processer varje år.

Denna tid hade cheferna kunnat göra något annat med som kanske hade förbättrat verksamhetens resultat mer än att ägna sig åt en HR-process. Med detta menar jag inte att HR-processer ska vara underordnade de insatser som skapar kortsiktiga resultat. Men en HR-funktion som på allvar vill vara strategisk i sitt arbetssätt borde fundera på om de tar för mycket av chefers tid när andra viktiga saker också behövs göras i verksamheten.

Nedan finner ni en kort tankeställare kring detta som visar hur mycket av era chefers tid som t.ex. utvecklingssamtal kan ta. Siffrorna i sig är inte särskilt relevanta i detta exempel men tanken bakom ekvationen är desto viktigare.

utv-samtal

(* Vi har räknat med en chefslön på 50.000kr och multiplicerat med 1,55 för att räkna in övriga avgifter, samt sedan tagit motsvarade 0,4 FTE av denna kostnad.)

Tycker du detta tankesätt är intressant rekommenderar jag dig att läsa mer om vår kurs ”Att mäta HR” här.