Några leder verksamhet och andra leder människor

Häromdagen mötte jag ett gäng åkare i servicebranschen. Dagen handlade om en grundläggande orientering i ledarskap. Jag slogs av att halva gruppen prioriterade och inspirerades av resonemang om förutsättningar för själva verksamheten och kopplade det till frågor om affär, regelsystem, skattelagstiftning ledarskap för att styra och disciplinera.

Den andra hälften tog sin utgångspunkt i hur de själva upplevt villkor och förutsättningar för jobbet. De utgick från hur de själva kände sig behandlade av huvudman och eller kunder eller medarbetare. Att ledarskapet handlade om relation, förhållningssätt och erfarenheter. Ett balanserande mellan förnuft och känsla, ledarskap som handledning.

Ja man kan säga att det kom att handla om ledarskap med i huvudsak ekonomiska förtecken och ett ledarskap för organisation och organisering. Det förra byggt på kontroll och det senare mer på utveckling.

Allt övergripande resonemang utgör naturligtvis förenklingar. Men icke desto mindre är det intressant att följa de tanketrådar som vävde vårt gemensamma resonemang denna utbildningsdag.

Vi hamnade småningom i ett resonemang om tillit.

Professionell tillit. Jag vet att min omgivning har ett yrkeskunnande och en ambition att värna om verksamheten.

Social tillit. Händer det något eller uppstår ett behov av hjälp, stöd så får jag det. På motsvarande sätt ställer jag upp för andra.

Självtillit. Jag kan mitt jobb. Jag förstår min uppgift och ser min roll i sammanhanget. Inte bara det jag vet att jag kan hantera med uppgiften och i sammanhanget.

Vårt resonemang började i olikheter i prioriteringar och synsätt. Fortsatte i ett ibland ganska animerat tonläge med känslor knutna till livserfarenheter. Andra satt tysta och ville gå vidare i programmet.  Tre timmar och en lunchpaus senare landade vi förmiddagens resonemang i Tilliten som ett betydelsefullt och ibland avgörande fenomen för såväl verksamheten som individen. Såväl åkaren som föraren och kunden.

Att ta sitt avstamp i tillit för att forma ett ledarskap känns rätt menade några av deltagarna. Tillit sträcker sig över såväl att leda verksamhet som att leda medarbetare och att putsa på varumärket.