Inbjudan till nätverk för helt vanliga chefer

Vi har pratat ett tag nu om att vi skulle vilja starta ett nätverk för ovanligt vanliga chefer. Ordvalet må vara något provocerande och kanske stöta bort fler än det så att säga bjuder in. Men låt mig förklara vad vi är ute efter.

Vad vi vill komma åt med denna nätverkstanke är att vaska bort myter kring ledarskapet och alla orimliga krav på detta för att nå en slags kärna av kunskap och erfarenheter. En kärna som erkänner grundläggande och respektfullt sunt förnuft, fokus på verksamheten, att organisation och verksamhet är relation och bygger på kunskap och erfarenhet om människor och grupper och en kompetens som kan balansera mellan förnuft och känsla.

bild

Vi vill erbjuda ett sammanhang för erfarenhetsutbyte som hjälper dig som chef att formulera ditt ledarskap. Här kan vi lyfta frågor och påståenden som:

Kan man satsa på att vara ”good enough” som chef och ledare. Eller blir det ett slag mot anställningsbarheten och det egna varumärket? Blir det kanske ett svaghetstecken istället för ett signum för kunskap, hållbarhet, ansvarstagande och tillit.

”Flummigt! Går det här att mäta? Vi har ju siffrorna att hålla oss till de säger allt.”

Med mål och strategier som är mätbara på såväl individ-, som grupp- och organisatorisk nivå skapas grundpelarna i ett ledar- och chefskap. Resten löser sig!

Jag menar att organisation är relation. Inte minst i tjänsteproducerande miljöer gäller detta. Mer specifikt handlar det om kunskapsrelationer.  Det handlar om att få dessa olika kunskaper och erfarenheter vi har, att jobba tillsammans. Då utvecklas och växer verksamheten och individerna som bär den.  I rätt många år nu har jag haft nöjet att arbeta med ledningsgrupper, chefer och ledare och ledarskapsutbildningar.  Jag lär mig hela tiden att det handlar om att från verksamhetsfokus, få olika erfarenheter och kunskaper att samspela och därmed få bort så mycket som möjligt av konkurrens, politik, makt och kunskapsanspråk samt överdrivet egenintresse.

Ring eller maila mig om du vill vara med att forma detta nätverk
monica.bjerlov@consultatum.se eller 0706768727

Monica Bjerlöv