Undercover Boss – så kan ni testa organisationens ledarskap

Vi på Consultatum fastnade nyligen under ett av våra interna möten i en diskussion kring TV-programmet Undercover Boss. Programmet går ut på att en chef, ofta företagets VD eller liknande, kläs ut och sminkas för att inte bli igenkänd av sina medarbetare och går sedan in och testar på diverse roller i företaget. Detta för att med egna ögon studera företagets kultur, personalens arbetsuppgifter, ledarskap och så vidare.

Kort och gott är programmet ett slags dolda kameran för arbetslivet, men med en lärande twist som väcker många tankar för både oss som tittare och för chefen samt medarbetarna i programmet. Det intressanta här är att i rätt sammanhang och med goda pedagogiska strukturer är det här ett utmärkt sätt för chefer att lära känna företaget, dess kultur samt att identifiera eventuella utvecklingsbehov i det ledarskap som uppvisas.

Som följd av vår interna diskussion har vi på Consultatum börjat utveckla ett liknande koncept där en konsult genomför en sorts dold genomlysning av en del av er verksamhet. Syftet är att ge er en djupare och bredare förståelse om arbetsvardagen i organisationen och verksamhetens behov samt medarbetarnas villkor och förutsättningar för att utföra sitt arbete. Här finns förutsättningar att skapa ett vad Hargreaves (2006) menar med ett hållbart ledarskap i tiden. Men mer än så också en hållbar verksamhet som tål förändringar.

Tveka inte på att kontakta oss om du är nyfiken på att höra mer om vårat nya koncept!