HR-administratörer – ett måste för att HR ska vara kundorienterade!

Allt fler HR-funktioner som vi på Consultatum kommer i kontakt med undrar hur de skall arbeta mer strategiskt och konsultativt men tenderar att glömma bort de administrativa delarna av sitt HR-arbete.

En vanlig orsak till detta är att strategiskt och konsultativt HR-arbete anses mer värdeskapande för organisationen. Detta leder till att allt mer administrativt arbete prioriteras bort av flera roller i HR-funktionen och skjuts över till HR-administratörer. Tyvärr skapar detta en klyfta inom HR-funktionen vilket dels leder till ett sämre stöd till verksamheten och dels svårigheten att både behålla och attrahera HR-administratörer.

Vi på Consultatum har sedan länge varit starka förespråkare för den viktiga roll som HR-administratörer, HR-assistenter och administrativa HR-specialister fyller i sina HR-funktioner. 2015 års upplaga av vårt evenemang Ulvhag on HR behandlade just detta och temat för det året var ”HR-administratörens återkomst”. Innehållet från detta evenemang utvecklade vi sedan till en kurs med samma namn som nu är en av våra mest populära kurser som ofta blir fullbokad.

Nu tycker vi att det är dags att återigen ge alla HR-administratörer den plats i finrummet de förtjänar och håller därför på att utveckla ett helt nytt evenemang – HR-administratörernas dag! Ett evenemang där inspirerande föreläsare kommer behandla aktuella utmaningar och arbetssätt för HR-administratörer, med fokus på den viktiga roll HR-administratörer har. Detta för att ge inspiration men även kunskap till de HR-administratörer som deltar, så att de kan bli ännu mer värdefulla och uppskattade av sin HR-funktion och organisation.

För att vi skall kunna göra denna dag så värdefull som möjligt för deltagarna tar vi gärna emot förslag på innehåll och frågor som är relevanta att diskutera. Känner du att du vill hjälpa till med detta är du varmt välkommen att kontakta Rasmus Brännhult på rasmus.brannhult@consultatum.se.

Mer information om vår populära kurs HR-administratörens återkomst finner du här.